Ảnh chế táo quân 2015 hài hước phần 1

 Ảnh chế táo quân 2015 hài hước là tổng hợp những bức ảnh vui mang lại cho bạn những giây phút thư giãn nhất

Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng chạp theo tục lệ nhân dân ta thường thờ cúng táo quân mong cho năm mới sẽ có nhiều may mắn.

Tết sắp đến rồi các táo bà cũng bắt đầu đi thẩm mỹ viện nhiều hơnanh-che-cuc-hai-huoc

Trước khi lên trình báo Ngọc Hoàng các táo cũng tranh thủ check in vài kiểu nàoanh-che-tao-quan

Chầu trời cũng phải mua véanh-che-hai-tao

Cùng các táo quân cưới cá chép lên chầu Ngọc Hoàng nàoanh-tao-quan