Ảnh vui phương tiện giao thông

Vãi lúa cái bọn chuyên chở này còn kinh dị hơn cả Việt nam các ông ạ
Bò, cừu, ngựa vô tư trên từng cây số.
Gỗ ngồi dưới, người ngồi trên.
Tận dụng mọi chỗ trống trên xe.
Cảnh chở gia súc thường thấy ở Việt Nam.
Nào cùng lắc lư.
“Ngụy trang kiểu Úc”.
“Không được ngồi trước thì ta trốn ở sau”.
Xe nhiều tầng.