Ảnh vui sự khác nhau phong tục thờ táo quân ở Việt Nam và Trung Quốc

 Ảnh vui sự khác nhau phong tục thờ táo quân ở Việt Nam và Trung Quốc giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất

Hoà chung không khí ngày tết 2015 phong tục thờ Táo Quân ngày 23 tháng chạp cũng được mọi người chú trọng đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phong tục thờ Táo Quân ở Việt Nam và Trung Quốc có gì khác nhau.

Phương tiện dành cho táo quân lên thiên đình

anh-vui-tao-quan-2015

Đồ lễ cúng cho táo quân  lên chầu trời

anh-vui-do-tho-tao

Sau khi cúng táo quân chúng ta thường phóng sinh cá chép còn Trung Quốc thì không

anh-vui-tao-quan2015

Ở Việt Nam – Táo quân thường là nam giới còn Trung Quốc thì ngược lại

anh-vui-tao2015