Cùng cười với: Thông báo hết tết

 Cùng cười với những ảnh chế: Thông báo hết Tết

Sau tuần làm việc sau tết hôm nay thì chính thức hết tết.

anh-che-hai-het-tet

 

anh-che-het-tet-vui

Đối với nhiều người là hết tết rồi

anh-che-het-tet

Trở lại với cuộc sống hàng ngày với những công việc áp lực

thong-bao-het-tet-anh-vui

Hành trang của mọi người trở lại thành phố sau ngày nghỉ tết  dài ngày

 

anh-che-hanh-trang-het-tet

Ngày tết nhiều bạn có thay đổi chút cho năm mới

 

anh-che-sau -tet

Bao giờ mới đến tết lại nhỉ

anh-che-thong-bao-het-tet