Cười nghiêng ngả với những bức ảnh vui trong ngày 2/3

Cười nghiêng ngả với những bức ảnh vui trong ngày 2/3 để chào đón 1 tuần làm việc mới

Khi đàn ông mang bầu…

anh-hai-huoc-trong-cuoc-song0

Xu thế thời trang ra đường ngày hôm nay

anh-vui-trong-cuoc-song

Váy gì mà ngắn thế

anh-hai-huoc-trong-cuoc-song

Dù không có bánh nhưng xe ta vẫn chạy đều đều

anh-hai-huoc-trong-cuoc-song1

Nghi thức nghiêm trang trong quân đội

 

anh-vui-trong-cuoc-song0

Hay là mình cứ bất chấp hôn nhau đi em

anh-vui-nhon-trong-cuoc-song

Ngồi trên cọc mà cũng ngồi được nè

anh-vui-nhon-trong-cuoc-song-