Lập kỷ lục dùng 2 chân đá 134 phát vào đầu trong 1 phút

Tháng Bảy 30, 2015 at 11:56 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở Lập kỷ lục dùng 2 chân đá 134 phát vào đầu trong 1 phút