Lập kỷ lục dùng 2 chân đá 134 phát vào đầu trong 1 phút