Nghiền mì gõ – Series phim hài


Mì gõ là series phim hai của BIG Production, mỗi tập phim là một tình huống gây cười khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.