Những hình ảnh thú vị của động vật khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ

by dangph Tháng Ba 3, 2015 at 3:25 sáng

Cùng cười với những bức ảnh chế hài hước về động vật nhưng lại khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ

Chung nhau góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp

anh-che-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-ngam-nghi

anh-che-dep-ve-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-vui-nhon-ve-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

Thương người như thể thương thân.

anh-che-hai-huoc-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-hanh-dong-dep-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-hai-huoc-ve-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

Add Comment