Những hình ảnh thú vị của động vật khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ

Cùng cười với những bức ảnh chế hài hước về động vật nhưng lại khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ

Chung nhau góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp

anh-che-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-ngam-nghi

anh-che-dep-ve-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-vui-nhon-ve-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

Thương người như thể thương thân.

anh-che-hai-huoc-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-hanh-dong-dep-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi

anh-che-hai-huoc-ve-hanh-dong-cua-dong-vat-khien-chung-ta-pai-ngam-nghi