Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 19-4

Soi cầu lô tô xo so Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 16
+Biên độ 8 ngày : 32 59 65
+Biên độ 7 ngày : 28 56 57 75
+Biên độ 6 ngày : 08 16 19 29 38 42 55 56 59

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

  • Thống kê kết quả xsmb hôm nay
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
56-65 3 57-75 2 08-80 1 38-83 1
59-95 2 28-82 1 19-91 1 24-42 1
16-61 2 23-32 1 29-92 1 55 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 08 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 15 ra ngày: 05/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 22 ra ngày: 02/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 25 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 61 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 62 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 74 ra ngày: 04/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 92 ra ngày: 07/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 99 ra ngày: 08/04/2016 – đến 19/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Xem thêm:  Hiện nay khoa học đã nghiên cứu ra thuoc hepcinat  – đây là thuốc chữa bệnh viêm gan C hiệu quả từ nọc độc bọ cạp và thuốc synacthen – thuốc chống phù não