Tag Archives: anh doi song hai huoc

anh-hai
by thuylt1 4 năm ago

Ảnh vui phương tiện giao thông

Vãi lúa cái bọn chuyên chở này còn kinh dị hơn cả Việt nam các ông ạ Bò, cừu, ngựa vô tư trên từng cây số. Gỗ ngồi dưới, người ngồi trên. Tận dụng mọi...

Xem Thêm