Tag Archives: thơ chế về con dê

by dangph 6 năm ago

Thơ chế về dê mừng xuân ẤT Mùi 2015

Thơ chế về dê mừng xuân ẤT Mùi 2015 hay mang tới cho bạn năm mới với nhiều niềm vui mới Tống lão Ngựa già đón Cậu Dê Chớ ham lắm thiếp với nhiều thê Mấy anh dẻo sức đừng say nghiện Các...

Xem Thêm