Tag Archives: tho che

status-vui-11
by thuylt1 4 năm ago

Thơ vui tự kỷ

Đời học sinh sao mà gian khổ thế Bước vào lớp như bước vào trại giam THân Tui cực kHổ trăm bề SáG tHì đi học cHiều về đi cHơi Tối đến nào có tHảnh tHơi CHơi games cHáT cHíT mỏi rời...

Xem Thêm