Thơ chế hài hước dành cho FA ngày tết 2015

Ảnh thơ chế dành cho FA ngày tết Ất Mùi 2015. Cười vỡ bụng với thơ chế hay nhất trong những ngày đầu năm mới

tho che hay vui 2015

Thơ chế FA ngày tết 2015 vui hài hước hay nhất:

Tết nay vẫn giống tết xưa,
Vẫn nằm ôm gối vẫn chưa có bồ.
Tìm đâu trong chốn giang hồ,
Một người cùng Ế cặp bồ cùng ta…
Đông này vẫn giống đông xưa,
Vẫn đi dép nhựa vẫn chưa có bồ.
Tết này vẫn giống tết xưa,
Vẫn đi xe số vẫn thừa ghế sau…
Xuân này vẫn giống xuân xưa,
Vẫn đi xe số vẫn thừa yên sau.
Tết này vẫn giống tết xưa,
Vẫn xe hai bánh vẫn thừa yên sau
Vẫn nhìn chúng nó hôn nhau,
Vẫn xem thánh nữ vẫn quay một mình