Thơ chế giá xăng

1326438813-biem-hoa-xang-cuoi2-8214-2190

Đã lần thứ bảy trong năm

Tin xăng giảm giá biết bao là mừng,

Mừng vì có sữa cho con

Mừng vì có gạo, để dành dài lâu.

Nhưng mà vẫn thấy lo âu

Sợ rằng giảm bảy nhưng tăng lại mười,

Sợ rằng mưa gió kéo về

Bỗng xăng tăng giá, giật mình đau tim.

Bây giờ nghe đến tin xăng

Dù tăng hay giảm vẫn lo trong lòng

Giống như gái đã có chồng

Chồng đi về muộn trong lòng nôn nao.

Thu Trang