Thơ chế: Lý mười thương

12-12-3-7788-1418372325.jpg

Một thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương

Hai thương giọng ngọt như đường,

Nàng xin một tiếng vua nhường mất ngôi.

Ba thương đo đỏ đôi môi,

Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.

Bốn thương mười ngón thiên đàng,

Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.

Năm thương đôi mắt long lanh,

Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.

Sáu thương cái nết ngây thơ,

Quen nàng một tháng anh khờ ba năm.

Bảy thương cái mặt chằm dằm,

Đòi mua một cái áo đầm mới vui.

Tám thương mái tóc buông xuôi,

Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm.

Chín thương nàng biết nấu cơm,

Ba năm một món anh ròm như ma

Mười thương tính chẳng xa hoa,

Vòng vàng không thích, chỉ mê hoạt xoàn

Làm trai sao quá ê chề

Thương xong mười cái về quê chăn bò!

Thu Trang