Tiểu phẩm hài Việt Hương – Về Lại Quê Hương

Chưa phân loại

Tiểu phẩm :”Về lại quê hương” của nghệ sĩ hài Việt Hương là tiểu phẩm hài đặc sắc hay của Việt Hương nói lên nỗi niềm của người con xa xứ nay trở lại quê hương

Ai cũng có thể sống ở rất nhiều nơi nhưng trong mỗi chúng ta luôn chỉ có một quê duy nhất.Bao năm xa quê hương, nay trở về quê Việt Hương không còn nhận ra họ hàng của mình nữa.