Top 5 người nổi tiếng nhờ tai tiếng

Tháng Bảy 17, 2015 at 7:56 chiều
Chức năng bình luận bị tắt ở Top 5 người nổi tiếng nhờ tai tiếng


Video tổng hợp 5 nhân vật nổi tiếng nhờ tai tiếng. Họ đều là những người trẻ, nhưng vì lý do nào đó, lại thích nổi tiếng bằng cách tạo dựng scandal.