Công Phượng trả lời báo Nhật bằng tiếng Anh

Tháng Mười Một 2, 2015 at 10:57 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở Công Phượng trả lời báo Nhật bằng tiếng Anh