Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi :

Tại Hà Nội:

Tầng 6 Toà Nhà INET , 247 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy

Tel: (04)-3838.5588, Fax: (04)-3793.0979
Thời gian: 8h-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
 
 
Tại Đà Nẵng :
Tầng 9 Tòa nhà Sapphire, 203 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu
Tel: (0511)-3653.688, Fax: (0511)-3653.689
Thời gian: 8h-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
 
 
Tại Tp. Hồ Chí Minh:

Tâng 5 Tòa Nhà CT-IN, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q.Tân Bình

Tel: (08)-3811.5486, Fax: (08)-3811.6509

Thời gian: 8h-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7

 

Xem Công Ty Cổ Phần iNET ở bản đồ lớn hơn