Tuấn Hưng troll anh Thái Lan cười đau ruột

Tháng Tám 21, 2015 at 1:54 chiều
Chức năng bình luận bị tắt ở Tuấn Hưng troll anh Thái Lan cười đau ruột


Anh chàng Tuần Hưng nhận được một cuộc gọi của anh chàng người Thái và với bản tính nghịch, chàng ca sĩ của chúng ta liền giả tiếng troll anh chàng kia một trận