Tag Archives: tho hai huoc

status-vui-11
by thuylt1 4 năm ago

Thơ vui tự kỷ

Đời học sinh sao mà gian khổ thế Bước vào lớp như bước vào trại giam THân Tui cực kHổ trăm bề SáG tHì đi học cHiều về đi cHơi Tối đến nào có tHảnh tHơi CHơi games cHáT cHíT mỏi rời...

by dangph 6 năm ago

Thơ chế giá xăng

Đã lần thứ bảy trong năm Tin xăng giảm giá biết bao là mừng, Mừng vì có sữa cho con Mừng vì có gạo, để dành dài lâu. Nhưng mà vẫn thấy lo âu Sợ rằng giảm bảy nhưng tăng lại mười, Sợ...

by dangph 6 năm ago

Thơ chế: Lý mười thương

Một thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương Hai thương giọng ngọt như đường, Nàng xin một tiếng vua nhường mất ngôi. Ba thương đo đỏ đôi môi, Anh không chạm đươc...

Xem Thêm